sponsoren

Harmonie St.Petrus
 
 
Hoeveel kilometer loop jij?
home  > privacy

Privacy

Op 25 mei is in de gehele EU de nieuwe privacywetgeving van start gegaan. Dat betekent dat uw privacy nog beter bewaakt wordt en dat u recht heeft op inzage van de gegevens die een organisatie van u bewaart. 

Ook de avond4daagse Gulpen-Wittem beschikt over een (beperkt) aantal gegevens van u, zoals bijvoorbeeld de naam van uw kind, uw telefoonnummer en het aantal keren dat uw kind heeft mee gelopen in de avond4daagse. U mag ervan uitgaan dat wij zorgvuldig met deze gegevens omgaan, ze uitsluitend voor de organisatie van dit evenement gebruiken en deze niet aan derden verstrekken. 

Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Mocht u desondanks nog vragen hebben of uw gegevens willen inzien, kun u zich tot de organisatie wenden via de link 'contact' op deze website.