sponsoren

Harmonie St.Petrus
 
 
Hoeveel kilometer loop jij?
home  > privacyverklaring

Privacy policy

De gegevens die wij via het inschrijfformulier ontvangen, worden verwerktin overeenstemming met de privacy policy. 

Alle gegevens ingevuld op het inschrijfformulier mogen gebruikt worden t.b.v. het organiseren van het evenement (Avond4daagse Gulpen-Wittem). 

De gegevens zullen maximaal 3 maanden na einde van het evenement bewaard worden. 

Hier kun je onze privacy policy vinden, conform de AVG.

https://d2bkdti46dffsl.cloudfront.net/minisite/docs/8836F4A8-87D2-436A-A9FA-F0FFF822494F.docx